חוות דעת לאפוטרופסות

חוות דעת לאפוטרופסות
חוות דעת לאפוטרופסות
חוות דעת פסיכיאטרית 
למינוי אפוטרופוס


מהי חוות דעת לאפוטרופסות?
מדובר בחוות דעת רפואית משפטית כחלק מהליך למינוי אפוטרופוס המוגש לבית משפט. הליך זה כולל הגשת חוות דעת פסיכיאטרית ולעתים עדות פסיכיאטר מומחה בבית המשפט להסביר האם אדם נמצא כשיר או שאינו כשיר לנהל באופן אוטונומי את ענייניו השונים. חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות נדרשת כאשר קיים ספק באשר ליכולתו של אדם לנהל את ענייניו בשני מישורים: גוף ורכוש. "חסוי" הנו ביטוי משפטי לאדם שבית המשפט קבע כי יתמנה עבורו אפוטרופוס.

חוות דעת פסיכיאטרית מסוג זה נדרשת במגוון של מצבים: כאשר אדם לדוגמה אינו כשיר להביע "הסכמה מדעת" להליכים רפואיים קריטיים (תחום "הגוף") או לדוגמה כאשר אינו כשיר לבצע החלטות משמעותיות לגבי כספים, נכסים וכו' (תחום ה"רכוש"). בית המשפט מסוגל לקבוע מינוי אפוטרופסות לתחום אחד בלבד או במקרים מסויימים לשני התחומים. מינוי אופטרופוס "גוף" מקובלת בבתי המשפט כאשר קיים פיגור שכלי, מחלת נפש משמעותית, גידול במוח או פגיעת תאונה במוח, שיטיון (דימנציה) וכדומה.

הן בהליכי הגשת הבקשה למינוי אפוטרופסות והן בהליכי עירעור על אפוטרופסות במידה ומתקיימים, יש צורך בחוות דעת פסיכיאטרית לבית המשפט. חוות דעת זו נערכת בצורה מעמיקה ויסודית ככל הניתן. מתבצע תחקיר נפשי של הפסיכיאטר על מצבו של האדם הנידון, גם בהווה וגם בעבר, מתבצעות בדיקות קליניות, הערכות ואבחונים על מנת להגיע למסקנה יסודית שאינה מותירה מקום לספק 
ככל הניתן.

למידע נוסף צרו עמנו קשר
טלפון 03-9505052


מינוי אפוטרופוס הכרחי לעתים להגן הן על רכושו של ה"חסוי" (האדם הנידון בתיק) והן לאפשר לו לקבל טיפול רפואי הולם (בדרך כלל טיפול מציל חייים) במידה והתנגד לכך קודם לכן. כמובן ש
האפוטרופוס שמינה בית המשפט אחראי לרווחתו הגופנית והנפשית של החסוי ולדאגה לענייניו בכל דרך אפשרית. 

מינוי אפוטרופוס ל"גוף" כולל אחריות על החלטות רפואיות במקומו של ה"חסוי", כאשר כל הליך רפואי מחייב את אישורו מלבד הליכים קריטיים מצילי חיים. מינוי אפוטרופוס "רכוש" כולל אחריות כוללת על רכושו של ה"חסוי", כולל ביצוע כל פעולה באופן חופשי וללא הגבלה, וזאת לרווחתו של ה"חסוי". במידה ובית המשפט לא מצא אפוטרופוס רכוש מטעם המשפחה יחליט על אפוטרופוס כללי שפטור מאחריות נשיאת רווחים כמקובל באותה תקופה (אחריות החלה על אפוטרופוס לא כללי).
קריאה נוספת:
מלאו פרטים ואנו ניצור קשר